Papużka

416 tekstów – auto­rem jest Pa­pużka.

Świado­mość ~ stan nasze­go uskrzydlenia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • przedwczoraj, 23:23

* * *

bez­czas skry­wa znacze­nia
gdzie wy­licza­nie jest zbytkiem
nag­ro­madzo­nych form

uka­zuje ślep­com ka­lec­two
by os­ta­tecznie przebudzić
wy­paczoną rzeczywistością

lek­cja życia od cier­pienia
auto­ryzu­je teraźniejszość
gładząc zna­miona negatywu

praw­dzi­wie od­dycha serce 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 stycznia 2017, 10:56

Bez formy

bez go­nit­wy za króliczkiem
ginącym w czar­nej dziurze
ludzkich wyobrażeń
pow­rotów do chwil
przefiltrowanych
na wsze­lakie spo­soby

jes­tem tym dźwiękiem fortepianu
w każdej cząsteczce
widzianym pod powiekami

śmie­chem dziecka
łzą starca
mar­mu­rem zas­ta­wionym kwiatami

wiesz nig­dy nie byłam bar­dziej
jak teraz 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 stycznia 2017, 02:26

Ślep­ca­mi ci, którzy pat­rząc nie dos­trze­gają wibracji... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 stycznia 2017, 23:44

Kłam­stwo, to brud­ne paz­nokcie cho­wane bez­wstyd­nie za pazuchą... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 grudnia 2016, 23:21

Tak mało dzieli nas od wczo­raj do dziś i od dziś do jutra... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 grudnia 2016, 18:11

Mgnienie zamglone
zo­bojet­niałych oczu.
Królo­wa śniegu. 

haiku
zebrał 12 fiszek • 30 listopada 2016, 22:10

Niektóre is­tnienia na zaw­sze po­zos­tają zielo­nym lis­tkiem w naszych wspomnieniach... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 listopada 2016, 14:26

wciąż tyl­ko myślą ulotną
zam­knietą w chłod­nym oddechu
opa­dam na dno dna
pra­wie bezdźwięcznie 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 października 2016, 22:37

Przez sny czuła kołysanka

sub­telniej­sze dłonie
pot­ra­fią dot­rzeć najgłębiej
bez żad­ne­go na­cis­ku
tak niespodziewanie

w ma­gicznej otoczce
zew na­tury
tu­li zrozumieniem

i tyl­ko szep­czą świ­tezie
cieniami mi­nionych nocy 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 27 lipca 2016, 08:21
Papużka

Jeśli już zapuściłeś/łaś się w moje progi nie eskaluj, nie umniejszaj, lecz postaraj się poczuć...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Papużka

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 08:44Papużka sko­men­to­wał tek­st 2 0 1 7 

wczoraj, 22:51Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:28Papużka sko­men­to­wał tek­st holenderskie ok­no

wczoraj, 20:26Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 14:07Papużka sko­men­to­wał tek­st bezczas skry­wa znacze­nia gdzie [...]

wczoraj, 14:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Przez sny czuła kołysan­ka

wczoraj, 14:01giulietka sko­men­to­wał tek­st Bez for­my

wczoraj, 14:00giulietka sko­men­to­wał tek­st bezczas skry­wa znacze­nia gdzie [...]

wczoraj, 12:57giulietka sko­men­to­wał tek­st Świadomość ~ stan nasze­go [...]

wczoraj, 10:19onejka sko­men­to­wał tek­st Świadomość ~ stan nasze­go [...]