Papużka

434 teksty – auto­rem jest Pa­pużka.

Będąc obec­nym z sa­mym sobą, do­tyka­my cały wszechświat. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 maja 2017, 14:22

Tu, gdzie chadza piekło i niebo.

nikt już nie chce walczyć
na noże gdy tępe os­trza

bez krwi jak bez emoc­ji
brnący w śle­pe za­par­te

ile ra­zy trze­ba zwątpić
by włas­ne zważyć grzechy

jak długo w nie spoglądać
żeby wy­dobyć sedno

co mu­si się jeszcze zdarzyć
byś się wreszcie opiamiętał

mój bied­ny bra­cie siostro
obojętny na ludzkie piękno 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 12 kwietnia 2017, 22:06

Wyciągnięte dłonie kruszą zmarzliny śmiertelności.

ubo­ga w ich majętności
dos­trze­ga przej­rzyście
niefo­rem­ność prze­pychu
wyczer­pując siłę znaczeń

czymże jest owe by­cie
jeśli nie garściami chwil
nieśmiałym trze­potem serc
w jed­ności współis­tnienia

smucą zachwiane praw­dy
w miałkości priory­tetów
gdy do­tyka znieczuleniem
czy­jeś błagal­ne spoj­rze­nie

nie pot­ra­fi mi­mocho­dem
ten co prze­pełniony empatią
ta­ki sam równy zig­no­rować
świadom naszej kruchości
Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 1 kwietnia 2017, 10:13

Cuda kiełkują w naszych przedsionkach.

poz­nałeś już
drżenie dźwięku
niesione­go płochą emocją

od­ra­pane jęki nocy
prze­mil­cza­ne bez czułości

od­dech cięższy
gdy życie trzy­ma stopę
przyg­niatając krtań

tkwienie w odrętwieniu
za­puszczające korze­nie
by kwitnąć inaczej

Odtwórz
...świ­teź ob­my­wa wszys­tkie cienie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 18 marca 2017, 00:10

Jesteśmy tam, gdzie cisza dźwiga ciężary.

mi­jamy się o muśnięcia rzęs
błądząc bezsennością
odrętwiałych spojrzeń

niech na­zywają to jak chcą

choćby czekaniem
zle­wającym się
z od­cieniami szarości
gdy za­pom­niało o nas słońce

czy jeszcze pa­miętasz ten zapach
tuż po deszczu

i każdy ot­warty list
które­go nig­dy nie napisałam
...
Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 7 marca 2017, 23:07

Czasem wezbrała nostalgia, lecz rzadko płacze.

nie­chlub­ne nie wiem
dławi ocze­kiwa­nie
na ja­kiekol­wiek inne

bezdźwięcznie ulotne
drży
po­między powiekami

by szep­tać już tyl­ko
łzą ry­so­waną po policzku 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 6 marca 2017, 22:26

* * *

niedocze­ka­nie za­cis­ka us­ta
gdy trwo­ga roz­kra­da skarbnice

przep­cha­ne bo­gac­twem nie naszym
złud­nych do os­tat­niego du­ka­ta
brud­nych marzeń

ileż wyz­naczyć potrafi
zachłan­nych wysłanników
zat­ru­tej strzały

by na włas­ność przygarnąć
ciepłe prze­ciągi
przed­sionków obo­lałych

niektórzy tyl­ko są 
od­dając wszys­tko co mają

z dob­ro­ci serca 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 marca 2017, 23:19

Pachnie emocją,
gdy nieśmiałe czułości
prze­biły śniegi. 

haiku
zebrał 10 fiszek • 3 marca 2017, 10:44

mil­cze­nie gładzi skro­nie
leczy akceptacją
cier­pienia - bękar­ty iluz­ji

spróbuj od­na­leźć eter
będąc przyj­mującym
pod­daję się niczym woda

ciepło oka­zane przez ogień
wysłanym promieniem
tworcą nieo­dzow­nej pełni 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 28 lutego 2017, 08:23

Ćwier­ka przedwiośnie,
kroplą życie święcone.
Świat równoważy. 

haiku
zebrał 9 fiszek • 21 lutego 2017, 21:52
Papużka

Jeśli już zapuściłeś/łaś się w moje progi nie eskaluj, nie umniejszaj, lecz postaraj się poczuć...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 12:15Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

2 czerwca 2017, 09:50Papużka sko­men­to­wał tek­st kalendarz wspom­nień

30 maja 2017, 22:43Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 maja 2017, 16:37Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

17 maja 2017, 14:21Papużka sko­men­to­wał tek­st przedpiekle

12 maja 2017, 12:07Papużka sko­men­to­wał tek­st wspólny krok

7 maja 2017, 13:27Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

30 kwietnia 2017, 09:22Papużka sko­men­to­wał tek­st Tęskni się za małymi [...]

30 kwietnia 2017, 09:19Papużka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o spóźnieniach

30 kwietnia 2017, 09:12Papużka sko­men­to­wał tek­st skusze się cza­sem i jes­tem [...]