Papużka

436 tekstów – auto­rem jest Pa­pużka.

Zmarznięta dusza

mil­knie w sreb­rzys­tych objęciach
łza­wiąc przełyka ko­lejną mi­nutę
jeszcze słysząc po­tur­bo­wany szept
zniek­ształco­ny długim czekaniem

gdy nikt nie widzi za­cis­ka dłonie
ciągle przeszy­te ludzkim chłodem
usil­nie chro­ni wewnętrzne ciepło
przez in­nych za­ciek­le tłamszone

każde mgnienie to dob­ry płomień
wciąż nieświado­mie rozgrzewający
gdy sta­je się od­bi­ciem lustrzanym
zapętlo­ne is­tnieje nieskończonością 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 listopada 2017, 22:21

* * *

uwiel­biam gdy piszesz
każde słowo słodką pajęczyną
przy­lega do naskórka
niczym ob­leczo­ne szep­tem

wciąga­jac w wiz­je sen­ne
wciąż głębiej
aż do drżenia po­wiek

i staję się nim
błądząc po myślokształcie
ry­sując w krwioobiegu
to co nie kończy się na dźwięku 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 sierpnia 2017, 14:19

Jeśli tylko chcesz

drżyj to nic gdy się sta­je
je­dyny wdech w spoj­rze­niu no­cy
mi­goczącym blaskiem

wy­pełniając wib­racją
połacie sprag­nione emocji
od­bi­tym szep­tem

od­czu­waj
płacz
ra­duj się
żyj

bądź
niczym chichot dziecka
w oczach matki 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 sierpnia 2017, 22:52

Będąc obec­nym z sa­mym sobą, do­tyka­my cały wszechświat. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 maja 2017, 14:22

Tu, gdzie chadza piekło i niebo.

nikt już nie chce walczyć
na noże gdy tępe os­trza

bez krwi jak bez emoc­ji
brnący w śle­pe za­par­te

ile ra­zy trze­ba zwątpić
by włas­ne zważyć grzechy

jak długo w nie spoglądać
żeby wy­dobyć sedno

co mu­si się jeszcze zdarzyć
byś się wreszcie opiamiętał

mój bied­ny bra­cie siostro
obojętny na ludzkie piękno 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 12 kwietnia 2017, 22:06

Wyciągnięte dłonie kruszą zmarzliny śmiertelności.

ubo­ga w ich majętności
dos­trze­ga przej­rzyście
niefo­rem­ność prze­pychu
wyczer­pując siłę znaczeń

czymże jest owe by­cie
jeśli nie garściami chwil
nieśmiałym trze­potem serc
w jed­ności współis­tnienia

smucą zachwiane praw­dy
w miałkości priory­tetów
gdy do­tyka znieczuleniem
czy­jeś błagal­ne spoj­rze­nie

nie pot­ra­fi mi­mocho­dem
ten co prze­pełniony empatią
ta­ki sam równy zig­no­rować
świadom naszej kruchości
Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 1 kwietnia 2017, 10:13

Cuda kiełkują w naszych przedsionkach.

poz­nałeś już
drżenie dźwięku
niesione­go płochą emocją

od­ra­pane jęki nocy
prze­mil­cza­ne bez czułości

od­dech cięższy
gdy życie trzy­ma stopę
przyg­niatając krtań

tkwienie w odrętwieniu
za­puszczające korze­nie
by kwitnąć inaczej

Odtwórz
...świ­teź ob­my­wa wszys­tkie cienie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 18 marca 2017, 00:10

Jesteśmy tam, gdzie cisza dźwiga ciężary.

mi­jamy się o muśnięcia rzęs
błądząc bezsennością
odrętwiałych spojrzeń

niech na­zywają to jak chcą

choćby czekaniem
zle­wającym się
z od­cieniami szarości
gdy za­pom­niało o nas słońce

czy jeszcze pa­miętasz ten zapach
tuż po deszczu

i każdy ot­warty list
które­go nig­dy nie napisałam
...
Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 7 marca 2017, 23:07

Czasem wezbrała nostalgia, lecz rzadko płacze.

nie­chlub­ne nie wiem
dławi ocze­kiwa­nie
na ja­kiekol­wiek inne

bezdźwięcznie ulotne
drży
po­między powiekami

by szep­tać już tyl­ko
łzą ry­so­waną po policzku 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 6 marca 2017, 22:26

* * *

niedocze­ka­nie za­cis­ka us­ta
gdy trwo­ga roz­kra­da skarbnice

przep­cha­ne bo­gac­twem nie naszym
złud­nych do os­tat­niego du­ka­ta
brud­nych marzeń

ileż wyz­naczyć potrafi
zachłan­nych wysłanników
zat­ru­tej strzały

by na włas­ność przygarnąć
ciepłe prze­ciągi
przed­sionków obo­lałych

niektórzy tyl­ko są 
od­dając wszys­tko co mają

z dob­ro­ci serca 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 marca 2017, 23:19
Papużka

Jeśli już zapuściłeś/łaś się w te progi nie eskaluj, nie umniejszaj, lecz postaraj się poczuć...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 grudnia 2017, 23:27Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

2 grudnia 2017, 20:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

2 grudnia 2017, 20:09Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

28 listopada 2017, 23:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

24 listopada 2017, 19:26Papużka sko­men­to­wał tek­st Dom

24 listopada 2017, 08:50Papużka sko­men­to­wał tek­st Tu, gdzie chadza piekło [...]

23 listopada 2017, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tu, gdzie chadza piekło [...]

22 listopada 2017, 22:44Papużka sko­men­to­wał tek­st Montmartre

22 listopada 2017, 22:35Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 listopada 2017, 12:11Papużka sko­men­to­wał tek­st Nietutejszy