Papużka

427 tekstów – auto­rem jest Pa­pużka.

mil­cze­nie gładzi skro­nie
leczy akceptacją
cier­pienia - bękar­ty iluz­ji

spróbuj od­na­leźć eter
będąc przyj­mującym
pod­daję się niczym woda

ciepło oka­zane przez ogień
wysłanym promieniem
tworcą nieo­dzow­nej pełni 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 08:23

Ćwier­ka przedwiośnie,
kroplą życie święcone.
Świat równoważy. 

haiku
zebrał 8 fiszek • 21 lutego 2017, 21:52

Mandala

za­mykając świat w spojrzeniach
słowa zda­wały się zbytkiem
niczym cała złud­na otoczka
cze­goś w is­to­cie unikatowego

wciąż marząc o ki­nes­tezji
gu­biąc cen­ne perły życia
za­pomi­namy o tym co ważne
roz­prasza­jac się w pryz­ma­cie

a us­ta wielok­rotnie pytały
o pękające nad na­mi sklepienie
gdzie szcze­lina­mi ucieka niebo
które w końcu dot­knie ziemi 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 lutego 2017, 22:27

W rozproszeniu

nieopi­sa­nie wgry­za się
drażniąc de­li­kat­nie

z za­ka­marków zaszeptanych
ni­by na amen

wy­ciąga paciorki
nie grzesząc jeszcze 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 lutego 2017, 14:27

Dając przyzwolenie

poz­nasz od­mianę dreszczu
która fa­lu­je bez­wied­nie
wy­ry­wa­jac z pier­si szep­ty

sadza na ra­mionach przy­jem­ność
lep­szą niż mus­ka­nie karku

jes­tem jak płatek śniegu
za­ni­kam chło­dem na języku
mro­wiąc przyjemnością 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 lutego 2017, 00:12

Ob­ja­wił dreszczem,
nocą naz­naczał skronie.
Ze­firo­wy szept. 

haiku
zebrał 14 fiszek • 5 lutego 2017, 18:53

na krawędzi roz­my­ta
każdym mrug­nięciem się sta­je
by w mgnieniu zaniknąć

zais­tnieć przez chwilę
smut­kiem na czułym niebieniu
sma­kiem rozczarowana... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 lutego 2017, 16:01

Zro­zumienie nie mar­notra­wi słów, a je­go brak nie szczędzi. 

aforyzm dnia z 2 lutego 2017 roku
zebrał 22 fiszki • 31 stycznia 2017, 23:26

Nieśmiałość poznania

pochłania każdą chmurę szeptu
dokład­nością ob­li­zując
zag­ry­za na wil­gotnej war­dze

wkłada drżeniem w wieczność
chwiej­ność od­dechów
da­ro­wa­nych każdej chwili
bo­gat­szej o śmiel­sze bi­cie serca

gdy pył opad­nie
spoj­rze­nia przes­taną być ślepe

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 stycznia 2017, 22:03

Kompania ciszy

gdy kręte emoc­je
pros­tu­je ciepło duszy
nic już nie jest ob­ce

bo wie­rzyć zrozumieć
to prze­to pod­dać się
obec­ne­mu dźwięko­wi

słyszę akceptuję 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 stycznia 2017, 00:40
Papużka

Jeśli już zapuściłeś/łaś się w moje progi nie eskaluj, nie umniejszaj, lecz postaraj się poczuć...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Papużka

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 10:19silvershadow sko­men­to­wał tek­st

25 lutego 2017, 18:23Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

25 lutego 2017, 18:19Papużka sko­men­to­wał tek­st W słońcu tańczy [...]

25 lutego 2017, 15:43Papużka sko­men­to­wał tek­st W słońcu tańczy [...]

25 lutego 2017, 13:55Papużka sko­men­to­wał tek­st W słońcu tańczy [...]

25 lutego 2017, 11:04Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

25 lutego 2017, 10:47Papużka sko­men­to­wał tek­st mama ja­ga

25 lutego 2017, 10:29Papużka sko­men­to­wał tek­st wróć

25 lutego 2017, 10:24Papużka sko­men­to­wał tek­st kamień

24 lutego 2017, 23:03Papużka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera